Partners

Wingrow

Baas icc

Twitter
´╗┐
Bezoeken vandaag:4
Bezoekers dit jaar:10939
Teelt artikelen
Fusarium Solani

Infectie
Fusarium schimmels kunnen zeer schadelijk zijn voor een groot aantal cultuurgewassen.
In de tuinbouw kan deze schimmel dan ook ernstige schade geven. Fusarium spp. kent
vele verschillende soorten die schade geven, terwijl andere geen problemen veroorzaken
en zelfs nuttig kunnen zijn. Daarbij zijn de formae specialis van vooral Fusarium oxysporum erg gewasspecifiek. Dit betekent in de praktijk dat een Fusarium soort die
veel schade veroorzaakt in bijvoorbeeld de Begonia-teelt geen problemen zal geven in
een tomatengewas. De plantpathogene Fusarium is in staat om vaten, wortel en
zelfs bladweefsel te infecteren. De schimmel doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia bij een infectie van de plant. Hierbij kan Fusarium toxische stoffen afgeven, waardoor weefsel afsterft en verstopt raakt. Planten krijgen hierdoor problemen met hun voedingsopname en
transport, waardoor er allerlei verschillende ziektesymptomen optreden zoals verwelking, vergeling en opbrengstverlies. Bij hevige infecties sterven planten zelfs volledig af. De schimmel produceert bij een infectie enorme hoeveelheden conidiosporen die zeer gemakkelijk via water, lucht en menselijke handelingen kunnen worden getransporteerd in een kas. Een infectiehaard kan zich hierdoor snel uitbreiden. Het is daarom ook altijd erg belangrijk dat bij een heftige infectie planten zorgvuldig worden verwijderd uit de kas.
 
Rustsporen De schimmel kan uiteindelijk overgaan totvorming van chlamydosporen. Deze
rustsporen kunnen voor lange tijd overleven in zowel de grond als dood organisch
materiaal. Wanneer de groeiomstandigheden voor de schimmel gunstig zijn kunnen
rustsporen overgaan tot een nieuwe infectie. Bij een geconstateerde besmetting moet daarom een gerichte chemische bestrijding worden uitgevoerd. Een hoog vochtpercentage, zwakke planten en relatief hoge temperaturen zijn ideaal voor de ontwikkeling van Fusarium.
 
Detectiemethoden De schimmel kan worden gedetecteerd via twee verschillende analysemethoden. Met deklassieke uitplaatmethode wordt er aangetastweefel uitgelegd op een selectief schimmelmedium. Mocht dit weefsel zijn besmet(ge├»nfecteerd) met Fusarium, dan zal deschimmel uit het weefsel groeien en is dezena gemiddeld 10 dagen te determineren bijeen vergroting van 400x.Met de DNA-multiscan wordt er gezochtnaar het dna van een specifiekeplantpathogene schimmel. Voor Fusariumzijn dit: Fusarium spp., Fusarium solani enFusarium oxysporum. Dit is toepasbaar inzowel water, grond/substraat alsplantmateriaal. In theorie is het mogelijk dater ook DNA van een ‘goede’ Fusariumoxysporum wordt gedetecteerd. Echter bijwaarden boven de 3 kan er van wordenuitgegaan dat we dan te maken hebben metde schadelijke vorm. Er is dan relatiefzoveel DNA van de betreffende schimmelgedetecteerd, dat het vrijwel zeker is dat deFusarium zich heeft ontwikkeld in het
plantweefsel en hierbij ook dus problemen geeft.

 
EMS rookgaskwaliteit website

 

Beknopte uiteenzetting naar aanleiding van een gesprek met Jan Kees Boersma van EMS.
 
Interessante website www.rivm.nl > luchtkwaliteit meting!
 
 • CO is niet schadelijk maar is wel een duidelijke marker (melding indicator)
 • NO + NO2 = NOX
  • 40 ppb is ideaal (hoger geeft groeireductie <> lager ook)
 • NOX accumuleert binnen de plant
  • NOX heeft licht nodig om af te breken.
  • Dus gedurende nacht werkt het sterker in op de plant dan overdag.
  • NOX gaat vooral over gemiddelden, dus een laag nacht niveau is gunstig om een hoog dag niveau te compenseren.
 • Risico van NOX is >> tijd maal concentratie!!
 • Een piek van 400 ppb is niet schadelijk (de plant lijkt een soort menbraam te hebben waarbij de concentratie in de plant niet doorstijgt >er wordt niet meer doorgelaten< als deze piek maar niet te lang aanhoudt).
 • Zuivere CO2 is werkelijk zuiver.
 • Een verlaging van de CO2 concentratie met 33% betekent dat de NOX concentratie met 66% wordt verlaagd.
 • Boersma zou bij voorkeur de CO2 meting 30 cm onder de kop
 
 • Afluchten bij een vervuilde kaslucht naar de voornacht toe is sterk aan te bevelen
 • Bij gesloten ramen aanzienlijk lagere CO2 waarden nastreven (wederom uitgaande dat de rookgaskwalitei te wensen overlaat)
 • Zuivere CO2 gaan gebruiken!!

 


  

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>
Pagina 3 van 5