Partners

Wingrow

Baas icc

Twitter

Bezoeken vandaag:3
Bezoekers dit jaar:5890
Teelt tips
September

Advies onbelichte gewassen
Kom de laatste 2 weken een toename aan Pepino virus beelden tegen. Variërend van grauwe getrokken kopbladeren tot open groeiende vruchten. Krijg ook meldingen van een toename aan Phythofthora. Kom ook een botrytis plekje tegen op de zwakke planten van weleer. Kortom slijtage lijkt voorzichtig aan zijn intrede te doen!!
Leef niet met de illusie dat Luna voor al soort perikelen de oplossing is. De basis ligt veelal vitaliteit, klimaat, dissimilatie, energie input!! <> verzwakking veelal veroorzaakt door teruglopende buitenomstandigheden op een steeds ouder wordend gewas en teruglopende wortel kwaliteit.
Beleid is voorlopig koel houden. Dissimilatie ligt niet  alleen op de loer maar is in het vroege najaar een gegeven. In het voorjaar en zomer wordt aangegeven dat de plant voor een evenwichtige groei 1200 joules nodig heeft. Dat is nu niet anders. Natuurlijk, de kop is eruit, maar  dat is nog maar net dus de energievraag bedraagt nog altijd zo’n  1000 tot 1200 joules.
Het probleem van dissimileren is dat je de beelden van roofbouw pas over 4 weken gaat tegenkomen >> holle stengels en gele planten. Plant onttrekt zijn suikers uit het blad maar vooral ook de stengel! Wat overblijft is een schil met mousse.
Resumerend >> ‘gedrukte” etmalen en pas omhoog als het blad dikker wordt en suikeropslag laat zien!!
Wel met energie input!! >> Buis en CO2!!
Bij heldere en koude nachten, zeker na een dag behoorlijk licht is het serieus het overwegen waard om te schermen. (buitentemp lager dan 9°) Realiseer je wel dat op planttemperatuur niveau een overregeling van 0,5° tot 1,0° kan ontstaan, je vangt uitstraling op! Betekent dat je je ventilatie temperatuur iets lager moet wegzetten. De ramen moeten open kunnen. Verder mag de buis beslist niet te diep wegzakken! Doel moet zijn om je deficit  te verhogen i.p.v. verlagen. Een deficit van 1,2 of lager is serieus vragen om moeilijkheden! Kortom experimenteer hiermee!!
Om reden van de koele teeltlijn, het komen opzetten van Pepino virus, de relatief lage watergiften is het zaak je Kali gift te verhogen. Puur in de sfeer van vruchtkwaliteit (kleuring). Onder invloed van Pepino virus ontstaat een kaliblokkade in de opname. Is de K+ gift ook nog eens aan de lage kant dan kan zo maar een tekort ontstaan!! Weinig water betekent ook weinig kali aanbod terwijl de plantbelasting nog heel behoorlijk is, zelfs wat toegenomen! Kortom verhoog je kali gift met 1 tot 2 mmol!!

 
Augustus

 

Advies
Koel is het devies. Waak wel dat de kas bij onweersbuien niet vol regent. Plant mag perse niet nat worden, je loopt zo in de Phythofthora!! Als de ramen o.i.v. regen dichtlopen, de vochtcijfers stijgen (RV) beslist niet gaan stoken. Je stimuleert de plant tot verdamping terwijl er geen mogelijkheid bestaat het geproduceerde vocht af te voeren. Mocht het gewas nat geregend zijn pas gaan (droog) stoken als de ramen weer 100 – 100 staan en je kas vocht weet af te voeren!! (speelt bij buitentemperaturen boven de 18°)
Bij buitentemperaturen lager dan 16° (tijdens de nacht) behoorlijk aansturen op een actief opstookbeleid!! Warmere nachten vooral ook kijken naar je ventilatievoud.  Zoals gezegd opstoken blijft essentieel. Als de zon in de vroege ochtend de kop beschijnt en tot verdamping aanzet terwijl het onderstuk van de plant (en wortel) nog in de uitstand staan is de kans groot dat eventuele vocht tekorten in de kop uit de stengel en blad worden aangevuld! >> de kans dat de stengel wordt leeg getrokken is serieus. Kortom perse opstoken. Is vanzelfsprekend afhankelijk van de (buiten) nanacht en ochtend omstandigheden. Bij buitentemperaturen boven de 20° of hoger speelt dit natuurlijk minder dan bij 16° en 90% vocht! De wind heeft ook een behoorlijke invloed. Kortom het is en blijft maatwerk!!
CO2 maximaal. Kom onderweg teveel bedrijven tegen die helemaal of heel beperkt CO2 doseren. Voor de omzetting van bloem naar vruchtje/zetting is CO2 onontbeerlijk dus met je gasverbruik boven de 0,35 m3 blijven! (OF COMPENSEREN MET VLOEIBARE CO2). Op de bedrijven die te laag uitkomen zie ik meer problemen met de zetting!! Gokken op voldoende CO2 van buiten blijft link. Bij windstil weer zien de buitenwaarden nog wel eens p[lopen richting de 400 ppm. Waait het wat harder of heb je een westen wind dan zak je zo maar met je CO2 concentratie weg (de buitenwaarden liggen met deze condities zeker 50 ppm lager!!).
De luchtramen knijpen?? >>niet meer of heel beperkt, de trossen staan algemeen stekerig en de afbloei vertraagd dus doorluchten of het moet zo zijn dat het nachtvocht niet meer terugkomt maar dat is kijkend naar de kalender datum vrijwel uitgesloten is het devies. Het is bijna augustus!! Natuurlijk dient wel onderscheidt gemaakt t worden tussen de verschillende rassen onderling. Rassen die moeite hebben hun vochthuishouding op peil te krijgen c.q. houden, daardoor geen uitvulling tonen vragen een meet knijpbeleid!!
Waterstrategie
Kom op grote schaal dalende ijzer cijfers tegen. Opvallend omdat we qua gift het zelfde blijven (in volumes c.q. liters) Kortom planten lijken meer te gaan consumeren. Vul dit aan. De streefcijfers in gift opvoeren richting 55 umol.
Kali gift rond de 5,5 mmol houden, ligt aan de onderkant maar de zomer zit nog in het land. Niet lager want dan worden we te kwetsbaar op de vruchtkleur (gevlamde vruchten)
Waak dat je met warm maar donker weer, zeker als er wat wind staat niet te droog gaat uitkomen. Wel planttemperatuur dus verdamping en geen licht wat de unit aanstuurt!!
De Growtop matten van Grodan, vooral de Mastermat is een snel indrogende mat. De capillaire werking van de bovenlaag is dusdanig dat als je te vroeg stop de onderkant van de mat snel indroogt. Heb sterk de indruk dat de capillaire werking sterker is dan de zwaarte kracht die het water vanuit de bovenkant van de mat naar beneden druk!! Als de intering de 15% overschrijdt wordt de onderkant van de mat, de plek waar de waterwortels zitten, te droog, resulteert tot het insnoeien van de wortel!! >> daaropvolgend Pythium. Kortom minimaal 8% en maximaal 12% interen gedurende de nacht!!
Basis gift >> kijk naar de kalender datum! De langste dag ligt inmiddels weer achter ons. Kortom stem hier je watergift op af. EC verlagingen minder ver doorvoeren. Alweer een kwartiertje later beginnen. De beurten wat groter maken (dus wat langere wachttijden) Alles nog niet tot het extreme doorvoeren maar al wel inspelen op!!
Houd de pH als marker goed in de gaten, geeft nadrukkelijk aan hoe de stand van de wortel is!
Waak met te grote druppel EC verlagingen. >> stem dit nadrukkelijk af op de bloemkwaliteit c.q. zetting. Realiseer je dat EC verlagingen vooral de groei stimuleren en bij sommige rassen gaat dit dan ten koste van de bloemkwaliteit. Iedere bloem tot vrucht zien te transformeren, ook hier geldt dat de groei en het vruchtgewicht niet direct vragen om forse EC verlagingen. Zetting maximaliseren wel!!
De plantbelasting daalt, de mat en watertemperaturen stijgen. Het zuurstof niveau in de mat komt door een stijging van de mat en watertemperatuur lager te liggen. Het is nog volop zomer, er wordt behoorlijk water gegeven, het is inmiddels alweer augustus. Kortom de condities rondom de wortel lopen terug. Zie je wat wortelafstoting onder de pot overweeg met AAterra te druppelen. De condities om Pythium op te lopen nemen toe. AAterra is bij een gift van 300 cc per ha. beslist niet te scherp. Controleer wel of dit middel m.b.t. de toelating binnen het afzet systeem past!
Als er sprake is van Altenaria >> mogelijke zaken die hier een rol in spelen!
· Zwelscheurgevoeligheid vergroot de kans omdat het oppervlak tussen de haarscheurtjes langer vochtig blijft. (de zetting situatie/condities spelen hier ook een rol)
· In het verleden werd er veelvuldig gebruik gemaakt van meeldauw en botrytis bestrijdingsmiddelen (spuiten en stuiven) waardoor de schimmel en bacteriedruk lager lag, dat gebeurt tegenwoordig niet meer dus de infectiedruk ligt sowieso hoger!
· Als de zon tussen 09.00 en 10.30 de opwarming onderin rond de vruchten snel doet oplopen (dus een (te) snelle stijging op een koude vrucht >> risico van condensatie).
· De laatste 2 weken is er vooral door raamregelingen s’ochtends opgewarmd, vrij weinig gestookt >> dus meer kans op watervlekken tussen de wangen van de vruchten (de drukplekken tussen 2 vruchten waar ze tegen elkaar aanliggen).
· EC verlagingen op basis van licht maken de vruchten wat zwakker! (geven meer kans op een zwelscheur)
· Sterk wisselvallig weer is ook verre van ideaal!
· In principe wordt er aanmerkelijk minder gestookt, spuiten doen we niet meer dus de druk met dit soort zaken neemt toe!
(bijgesloten info heeft vooral als onderzoekbasis de aardappel!LEVENSWIJZE

De schimmel overwintert als mycelium, conidia of chlamydosporen op aangetaste gewasresten die in de grond achterblijven maar kan ook op knollen overblijven (figuur).
Planten uit dezelfde familie als de aardappel, zoals tomaat, zwarte nachtschade, bitterzoet en raketblad, kunnen ook worden aangetast en kunnen een besmettingbron vormen voor aardappel . In het voorjaar worden sporen door opspattende water of wind naar de onderste bladeren van het aardappelgewas verspreid. De sporen hebben voor kieming vrij water nodig of zeer hoge luchtvochtigheid. De optimum-temperatuur voor kieming ligt tussen de 20-30 ºC. De schimmel kan het blad direct binnendringen maar wondjes (wind, zand) leiden meestal tot een verergering van de aantasting. 
Regen na een droge periode is zeer bevorderlijk voor het ontstaan van een alternaria-epidemie. De vlekken kunnen afhankelijk van de omstandigheden na 6-8 dagen zichtbaar worden maar er zijn berichten dat ze langer latent (tot enkele weken) kunnen blijven en pas zichtbaar worden als het gewas veroudert of onder stress komt. De vlekken kunnen na regen of bij veel dauw en bij temperaturen tussen 5-30 º C sporen produceren. Er worden vooral veel sporen geproduceerd als er regelmatig wisselingen optreden tussen droge en natte perioden.

GEVOELIGHEID VAN DE PLANT
De Alternaria-schimmels zijn niet net als P. infestans agressieve pathogenen. Het zijn meer zwakteparasieten die toeslaan als de plant niet (meer) in optimale conditie is. De Alternaria-ziekte tast met name verouderende bladeren aan. Ook planten die niet optimaal groeien door bijvoorbeeld tekort aan water, licht of voedingselementen (N, Mg, Mn) zijn extra gevoelig. Maar ook stress door kou, hitte of ozon maakt het blad gevoeliger voor een infectie met Alternaria-sporen. Een overmaat aan fosfaat maakt het gewas gevoeliger voor Alternaria, omdat dit element de veroudering van de plant bevordert. 
Over de invloed van stikstof zijn er verschillende verklaringen. Voldoende beschikbare N houdt de plant langer in optimale conditie en vertraagt verouderingsproces, waardoor de schimmel meer moeite heeft om de plant te infecteren. Een andere verklaring is dat N bijdraagt aan een betere/langere sapstroom, waardoor de plant z'n natuurlijke weerstand langer op peil kan houden.
Figuur. Vegetatieve levenscyclus van Alternaria (Bron: G.N. Agrios).