Partners

Wingrow

Baas icc

Twitter

Bezoeken vandaag:3
Bezoekers dit jaar:5890
Resistenties

Hoog resistent HR, Plantenrassen die in belangrijke mate de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag of ziektedruk kunnen inperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag of ziektedruk.

 

Intermediair resistent IR, plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte beperken, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen vertonen minder ernstige ziektesymptomen of schade onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag of ziektedruk.

 

Tolerant T, het vermogen van een plantenras om abiotische stress te verdragen, zonder ernstige gevolgen voor de groei, het uiterlijk en de opbrengst.

 

Vatbaar, het onvermogen van een plantenras om de groei of ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken.