Partners

Wingrow

Baas icc

Twitter

Bezoeken vandaag:4
Bezoekers dit jaar:5891
EMS rookgaskwaliteit website

 

Beknopte uiteenzetting naar aanleiding van een gesprek met Jan Kees Boersma van EMS.
 
Interessante website www.rivm.nl > luchtkwaliteit meting!
 
 • CO is niet schadelijk maar is wel een duidelijke marker (melding indicator)
 • NO + NO2 = NOX
  • 40 ppb is ideaal (hoger geeft groeireductie <> lager ook)
 • NOX accumuleert binnen de plant
  • NOX heeft licht nodig om af te breken.
  • Dus gedurende nacht werkt het sterker in op de plant dan overdag.
  • NOX gaat vooral over gemiddelden, dus een laag nacht niveau is gunstig om een hoog dag niveau te compenseren.
 • Risico van NOX is >> tijd maal concentratie!!
 • Een piek van 400 ppb is niet schadelijk (de plant lijkt een soort menbraam te hebben waarbij de concentratie in de plant niet doorstijgt >er wordt niet meer doorgelaten< als deze piek maar niet te lang aanhoudt).
 • Zuivere CO2 is werkelijk zuiver.
 • Een verlaging van de CO2 concentratie met 33% betekent dat de NOX concentratie met 66% wordt verlaagd.
 • Boersma zou bij voorkeur de CO2 meting 30 cm onder de kop
 
 • Afluchten bij een vervuilde kaslucht naar de voornacht toe is sterk aan te bevelen
 • Bij gesloten ramen aanzienlijk lagere CO2 waarden nastreven (wederom uitgaande dat de rookgaskwalitei te wensen overlaat)
 • Zuivere CO2 gaan gebruiken!!