Partners

Wingrow

Baas icc

Twitter

Bezoeken vandaag:4
Bezoekers dit jaar:10939
Lijst met aanbevelingen ter voorkoming van neusrot!
 • Belichte gewassen dragen behoorlijk veel leeftijd mee (stengel lengte)  in dit kader is bij een warm weer periode met hoge nachttemperaturen, dus meer moeite met het opbouwen van de benodigde waterbalans in vrucht en kop een krijtscherm het overwegen waard voor zover een “redufuse” bedekking bij een ras als Prunus sowieso al een overweging waard is!
 • Calcium schema, ondersteunt door de andere + elementen te verlagen  >> antagonisme!(Mg++ en K+)
 • Ammoniumgift minimaliseren
 • De fosfaatgift vrijwel volledig op een poly fosfaat wegschrijven (super FK)
 • Bij een druppel EC verlaging zorgen dat de Ca++ gift minimaal tegen de 10 mmol blijft aanzitten, ieder jaar zie ik op grote schaal dat bij de druppel EC verlagingen het  totale Ca++ aanbod onderuit zakken, de onderlinge balans tussen de verschillende elementen is dan misschien wel goed maar de totale Ca++ gift is met extreem weer te laag! Kortom heel zorgvuldig omgaan met een EC verlaging o.i.v. instraling!
 • Na+ belemmert de opname van Ca++ dus overweeg bij hoge natriumwaarden binnen het systeem het hergebruik te beperken, betekent wel een aanpassing van het schema!
 • Eventueel het schermdoek sluiten (75% i.v.m. uitwisseling)  dit lijdt wel nadrukkelijk tot vegetatie (steektrossen), zie enorme grote vruchttemperatuurverschillen maar ook een hiphop realisatie van RV en kastemperatuur!! We praten hier over “licht” doorlatende doeken. De ervaring leert niet direct positieve beelden maar ook geen nadelige gevolgen (m.u.v. de vegetatieve trosstand)
 • Menigeen verdampingsonderzoek heeft uitgewezen dat de verdamping op een zomerse dag hoger ligt dan de wateropname van de plant. Tekorten worden deels aangevuld door vochtonttrekking uit stengel, blad en vrucht. Meerdere rassen hebben de eigenschap de waterbalans te behouden door de huidmondjes (deels) te sluiten waardoor kopbladeren slap gaan! Neusrotvatbare rassen dus niet, pruimtomaat soorten zijn in dit kader aanmerkelijk gevoeliger.
 • De waterbalans in de vrucht zien te maximaliseren, nadrukkelijk meer sturen op vocht in het gewas betekent de verdamping zien te beperken, is meer knijpen dus meer warmte accepteren, in veel gevallen zie ik een voor de hand liggend luchtig beleid, de ervaring leert dat je veel vroeger kunt knijpen (in moderne hoge kassen). Probeer nadrukkelijk van de ochtendkoelte en vocht gebruik te maken >> Je begint dus met 100 – 100 maar gaat op tijd knijpen! Zeker zolang de kastemperatuur in de buurt of onder de buitentemperatuur ligt!
 • Vanzelfsprekend de ultieme wortel nastreven (eventueel op voorhand een rondje kaliumfosfiet of previcure druppelen)
 • Ca++ transport naar de vruchten vind vooral plaats via worteldruk!
 • De sterkste koppen tonen de meeste gevoeligheid, dus het gewas mag niet te sterk staan, geldt natuurlijk ook voor een te zwak gewas!
 • M.b.t. neusrot heb je te maken met meerdere “pat” stellingen. Je streeft een zo groot mogelijke wateropname na i.v.m. de koeling c.q. verdamping van het gewas, in hoeverre spoelen we de mineralen niet tussen de haarwortels weg waardoor juist een Ca++ tekort ontstaat?


Bijgesloten een aantal kreten uit de diverse vakliteratuur van de afgelopen jaren!

Transport in de plant
Calcium wordt alleen door houtvatsap vervoerd.
Overige voedingselementen zijn zowel in de houtvaten als in de zeefvaten aanwezig.
Worteldruk is belangrijk voor de calciumvoorziening van vruchten en groeipunten.

Het effect van een hoge luchtvochtigheid is de toename van worteldruk, met name 's nachts. Plantedelen die weinig verdampen en dus houtvatsap krijgen onder invloed van worteldruk. krijgen dan juist meer houtvatsappen dus ook meer calcium. Zo was bij een hoge luchtvochtigheid de calcium-aanvoer naar een tomaten vrucht 15 tot 20 % hoger dan bij een lage luchtvochtigheid. Het gevolg van de hoge luchtvochtigheid was bovendien dat het calciumgehalte in de 'neus' van de vrucht ruim 20% hoger was dan bij een lage luchtvochtigheid.

Een hoge luchtvochtigheid zorgt dus voor een groter calciumtransport naar de vruchten en bovendien een betere voorziening van de vruchtpunt. Hierdoor neemt de kans op neusrot af.
Bij een hoge luchtvochtigheid in het donker krijgt het blad weinig Ca. Bij hoge luchtvochtigheid in het licht krijgt de vrucht iets meer Ca dan bij lage luchtvochtigheid.